China Zhenhua(Group) Xinyun Electronic Comp. & Dev. Co., Ltd

Адрес 550018, Китай, Guiyang, Guizhou, No. 232 North Xintian Road, Wudang District
Номера телефона +86 (0851) 86305485; +86 (0851) 86303445
Номер факса +86 (0851) 86301537
Сайт www.xinyun-elec. com
Описание компании -
Бренды XINYUN