GCI Science & Technology Co.,Ltd.

Адрес 510760, Китай, Guangzhou, No.56 Yunqing Road, Huangpu District, Guangzhou 510760, P.R.China.
Номера телефона +86 (20) 62266918
Номер факса +86 (20) 62266922
Сайт www.gcipcb.com
Описание компании -
Бренды Jiesai